Calcium Sulfate

Този дериват на калций може да служи за различни цели:
- сгъстяване: осигурява на продукта консистенция,
- абсорбент: минимизира лъщенето на кожата,
- потъмнява: намалява полупрозрачния външен вид на продукта .