Boron Nitride

Този дериват на бор може да се използва за:
- оптимизиране на текстурата на продукта, за да се осигури удоволствие от използването,
- оцветяване или изравняване на тена.