Bht

Тоза ароматен дериват е антиоксидант. Той предотвратява окисляването на съставките, съдържащи се в продукта.