Benzoic Acid

Този ароматен дериват е консервант. Той предпазва продукта от микробно замърсяване през цялото време на употреба.