Ascorbic Acid

Витамин C, естествено наличен в кожата, е антиоксидант и енергизант. Използва се за неутрализиране на свободните радикали, отговорни за някои форми на кожно увреждане и за осигуряване на тонус и виталност на кожата.