Arachidyl Alcohol

Този мастен алкохол е сгъстяващ. Осигурява консистентност на текстурата.