Aluminum Hydroxide

Този дериват на алуминий се използва за стабилизиране на слънцезащитни продукти с минерален произход.