Alumina

Този дериват на алуминий се използва за стабилизиране на минералните слънцезащитни продукти или пигменти, съдържащи се в продукта.