1,2-Hexanediol

Този полиол се използва за хомогенизиране или стабилизиране на продукта.