Технологията Defensive

Чувствителността на кожата е естествена и предизвикана от външни агресори.
Тази технология въздейства върху причините за чувствителност и предотвратява реакциите на кожата, ежедневния стрес и измененията в бариерната функция, предизвикани от ежедневни агресори.