SeboRestore технология

Измененията в състава на себума могат да доведат до появата на несъвършенства на кожата.
Тази технология спомага за възстановяване на качеството на естествения себум.