Lipigenium технология

Кожата има естествена бариерна функция, предпазваща я от околната среда. В случай на суха кожа, склонна към атопия, на тази бариера ѝ липсват липиди и протеини и тя вече не играе своята роля.
Тази технология възстановява ефективната кожна бариера.