Global Cellular Protection технология

Слънчевата радиация може да причини клетъчни увреждания, срещу които защитата, осигурена от UV филтрите, е недостатъчна.
Тази технология оптимизира биологичните защитни механизми на кожата, по-специално нейните антиоксидантни свойства и способността да защитава клетъчната ДНК.