Global Cellular Protection патент

Слънчевата радиация може да причини клетъчно увреждане, срещу което защитата, осигурена от UV филтрите, е недостатъчна.
Този патентован комплекс оптимизира биологичните защитни механизми на кожата, по-специално нейните антиоксидантни свойства и способността да защитава клетъчната ДНК.