Sodium Glycerophosphate

Този дериват на глицерофосфорната киселина се използва за стабилизиране на минералните екрани или пигментите, съдържащи се в продукта.