Sodium Dehydroacetate

Този дериват на дехидрооцетната киселина е консервант. Той предпазва продукта от микробно замърсяване през цялото време на употреба.