Oleyl Alcohol

Този мастен алкохол е сгъстител, който осигурява на продукта консистенция. Също допринася и за неговата хомогенност или стабилност.